Realizacja instalacji w budynku Akademickiego Centrum Designu