ISO 9001:2015

Działając w myśl zasady:

„Łączymy energię elektryczną z energią naszych klientów”

Angażując się w każdy detal realizowanej inwestycji dostarczamy rozwiązania optymalne kosztowo, funkcjonalne, skalowane i bezpieczne dla użytkownikówkońcowych.

 

Cele te realizujemy przez:

  • Łączenie nowoczesności z doświadczeniem,
  • Zatrudnienie pracowników z wieloletnim doświadczeniem, którzy poza posiadaną wiedzą techniczną są również bardzo otwartymi ludźmi i chętnie podnoszą swoje kompetencje,
  • Wykorzystanie najnowszych technologii w celu budowania przewagi nad konkurencją,
  • Niezwłoczne i sumienne wykonywanie zleconych prac,
  • Spełnienia mających zastosowanie wymagań prawnych i innych,
  • Ciągłe doskonalenie skuteczności wdrażanego systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2015.

 

W myśl przyświecających idei, zakomunikowana, utrzymywana i udokumentowana Polityka jakości daje poczucie stabilności, trwałości oraz bezpieczeństwa partnerstwa biznesowego.