Realizacja instalacji w budynku wielorodzinnym Tuwima 32