Realizacja instalacji w budynku Regionalnej Izby Obrachunkowej